Barngympa för barn födda 2012, 2013, 2014

Välkomna till höstterminen 2018. Gympastart söndag 9/9

Barngympa i Bruksskolan söndagar kl 14.30-15.15

Ledare: Jennifer Keskiniva, Karin Spångberg, Ellinor Gustavsson och Fredrik Mählman

Föranmälan till Jennifer 076-2979095 dock tidigast 3/9

Välkomna!